Wittevrouwenpoort met de oude kazerne te Utrecht

Wittevrouwenpoort met de oude kazerne te Utrecht

This object is now not on display in the museum

Title

Wittevrouwenpoort met de oude kazerne te Utrecht

Artist

George Gilles Haanen (Utrecht 1807 - 1879 Bilsen (?))

Dating

ca. 1822

Material and technique

pen, penseel gewassen in bruin op papier

Object number

22233/002

Object type

tekening, pen- en penseeltekening

Acquisition

aankoop 1980

Dimensions

hoogte 7.1 cm

breedte 5.1 cm

Inscriptions and markings

  • opschrift l.b. : No 9 (o is tweemaal onderstreept)

  • opschrift m.b. : 10.D: B. en 6.D:H:

  • datering r.b. : 1822

  • opschrift m.o. beeld : De wittevrouw.poort.te Utrecht.met de // oude kazern.. geschilderd naar de natuur // verkogt aan proff. Bleuland.

What

verdedigingswezen (bolwerken) (Utrecht) (bestuur)

When

Moderne tijd 1795-heden

More of the same motif

topografie, Utrecht, Utrecht, Wittevrouwenpoort

Remarks

Dit blad is onderdeel van het 'Pro Memorie-Tekenboek' van G. G. Haanen. Elke bladzijde hiervan bevat twee, soms drie, tekeningen naar schilderijen. De katernen van dit tekenboek zijn in 1984-1985 losgemaakt en de bladen geheel (ca.330 x 400 mm) of gehalveerd (ca.330 x 200 mm) opgezet (zie inv.nrs.22230-22246/002). Het schilderij staat vermeld als nr.95 van de veilingcatalogus van de collectie van prof. J. Bleuland van mei 1839 onder de titel 'Een gezigt op de Singel buiten de Wittevrouwe Poort te Utrecht, tijdens de afbraak voor het opbouwen der Willems Kazerne.' In het RKD zijn opnamen van twee andere Utrechtse gezichten, gemonogrameerd G.G.H. die in juli 1956 in de Kunsthandel P.A. Scheen te Den Haag aanwezig waren. Een soortgelijk gezicht kwam in mei 1971 op de veiling bij P. Brandt te Amsterdam als nr. 157 van de catalogus voor. Het was gesigneerd en gedateerd en het kwam uit de collectie J. Wiegersma.

Documentation

  • De verzameling van A. Schwarz, red. van de cat. J.W. Niemeijer, (Amsterdam, 1968), cat. nr. 43

  • Veilinggebouw De Zon fa. L. Gijselman & Zn, Kunst- en antiekveiling van 4 t/m 12 maart 1980 [...], p. 37, cat.nr. 3135; met afb.

Exhibitions

  • De verzameling van A. Schwarz, Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, Amsterdam, 1968

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.EA965EA8-2E4D-4210-AA70-7D75B3FB81A5

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!