Snaphaanschelling, Utrecht

Snaphaanschelling, Utrecht

This object is now not on display in the museum

Title

Snaphaanschelling, Utrecht

Artist

Dating

1582 - 1582

Material and technique

geslagen zilver

Object number

21526

Object type

munt

Acquisition

bruikleen 1979

Dimensions

diameter 3.4 cm

gewicht 6.45 gr

Inscriptions and markings

  • datering voorzijde in afsnede : 1582

  • omschrift voorzijde : CONC - OR . RES . PARVAE . CRES - (mt. wapentje)

  • wapenschild kz. : wapenschild provincie Utrecht / in hart wapen van de stad

  • omschrift kz. : MONE - NOVA - DONY - TRAI (boven ONY liggend streepje)

What

Groenekan (provincie Utrecht)

When

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

Remarks

Behoort tot muntschat (inv. nrs. 21257-21549), in 1967 gevonden in Groenekan, langs de weg van Utrecht naar Hilversum.

Documentation

  • Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalige Vereenigde Nederlandsche Provincien, sedert den Vrede van Gent tot op onzen tijd., P. Verkade, (Schiedam, 1848), nr. 112, 2

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.507077E8-8D31-435F-9DB4-1673A5AF27B0

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!