Album Eerste Nederlandse Jaarbeurs

Album Eerste Nederlandse Jaarbeurs

1/3

This object is now not on display in the museum

Title

Album Eerste Nederlandse Jaarbeurs

Artist

Bertha Lina Anne Bake (Epe 1880 - 1957 Leiden)

Dating

1917

Material and technique

batik op perkament

Object number

2132

Object type

album

Acquisition

onbekend 1923

Dimensions

hoogte 41.5 cm

breedte 32 cm

Inscriptions and markings

  • opschrift op voorzijde : ENJ

  • datering op achterzijde, m. : 1917

  • monogram op achterzijde, o. : BB

  • opschrift : tekst ter herdenking van eerste Nederlandse Jaarbeurs, aanbieding gedenkpenning en de namen der deelnemers aan het huldeblijk

What

handel (Jaarbeurs) (Utrecht) (sociaal-economisch)

When

Moderne tijd 1795-heden

Remarks

Dit album behoort bij de stichtingsplaquette, inv.nr. 2131. 'Aan het dagelijksch bestuur der gemeente Utrecht en den raad van beheer der Vereeniging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland wenschen de deelnemers aan de, in februari-maart 1917, te Utrecht gehouden Eerste Nederlandsche Jaarbeurs wier namen in dit album zijn opgenomen, een blijk te geven van hunne groote waardeering voor hetgeen tot stand werd gebracht'. Daartoe bieden zij meester Joachimus Pieter Fockema Andreae, burgemeester van Utrecht, meester doctor Wouter Adriaan van Zyst, voorzitter van den raad van beheer, en den overigen leden van dien raad een gedenkpenning aan als uiting van hunne dankbaarheid voor het welslagen van deze jaarbeurs, waardoor een onschatbare dienst is bewezen aan den Nederlandschen handel en nijverheid'

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928, cat. nrs. 1-1403], W.C. Schuylenburg, (Utrecht, 1928), cat. nr. 92

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1904], supplement, cat. nr. 3363 2x

  • Het Art Nouveau en Art Deco boek : Nieuwe Kunst, Amsterdamse School, Haagse School en Het Nieuwe Wonen, door Titus M. Eliëns, (Zwolle, 2003), verg. p. 20-21 (collectie Kunstmuseum Den Haag)

Exhibitions

  • De wereld van Utrecht. Topstukken uit vijf collecties, Centraal Museum, Utrecht, 2016 - 2022

  • Burgemeester Fockema Andreae, Centraal Museum, Utrecht, 2008

  • Bertha Lina Anna Bake, Haags Gemeentemuseum, Den Haag, 1983 - 1984

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.770E6AE7-A846-4377-8B35-B5052BC909DA

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!