Convocatie van Genootschap Kunstliefde voor een kunstbeschouwing op 31 oktober 1899

Convocatie van Genootschap Kunstliefde voor een kunstbeschouwing op 31 oktober 1899

This object is now not on display in the museum

Title

Convocatie van Genootschap Kunstliefde voor een kunstbeschouwing op 31 oktober 1899

Artist

Anthony Everhardus Grolman (Utrecht 1843 - 1926 Utrecht)

Dating

1899

Material and technique

litho; gelithografeerd

Object number

20300/021

Object type

litho, prent, uitnodiging

Acquisition

aankoop 1976

Dimensions

hoogte 20.3 cm

breedte 13.1 cm

Inscriptions and markings

  • signatuur l.o. : Anth. Grolman. fec.

  • opschrift l.o. : Chartreuse // 23/10.99 (tussen signatuur en opschrift "Steendr. Joh.A.Moesman-Utr.")

  • opschrift l.o. : Steendr. Joh.A. Moesman

  • opschrift over gehele blad : Schilder & Teekenkundig Genootschap // KUNSTLIEFDE // op 31 October 1899, // des avonds ten 1/2 8 ure. // Geb. v. K. en W. Utrecht. // Portefeuille // welwillend afgestaan // door de Heeren // Frans Buffa & Zonen // te // Amsterdam. // Namens het Bestuur // Dr. G.J. Hofs, Secr.

What

kunst (verenigingen) (Utrecht) (cultuur)

When

Moderne tijd 1795-heden

More of the same motif

landschap, bosachtig landschap met gebouwtje boven een beek

Remarks

Er bevinden zich twee exemplaren van deze litho in de collectie van het Centraal Museum. De tweede litho is gedrukt met bruine inkt, zie inv.nr.20300/020.

Behorend bij inv.nrs. 20300/001-079, 14867, 19663.

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.9E5ADE48-4350-4BA7-A6F8-593E18265F77

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!