Groot, Vlaanderen

Groot, Vlaanderen

This object is now not on display in the museum

Title

Groot, Vlaanderen

Artist

Dating

1467 - 1474

Material and technique

zilver, geslagen

Object number

19032

Object type

munt

Acquisition

schenking 2017 (schenking van Willem Arntsz Stichting (was bruikleen sinds 1974-11-04))

Dimensions

diameter 2.5 cm

gewicht 1.69 gr

Inscriptions and markings

  • omschrift voorzijde : +KAROLVS:DEI:GRA:DVX:B'G':CO:FL

  • omschrift keerzijde : +MONE-TA:NOVA-:COMIT-I:FLAD'-

What

financiewezen (Utrecht) (sociaal-economisch)

When

Bisschoppelijk Utrecht 695-1528

More of the same motif

wapen

Remarks

Behoort tot muntschat (inv. nrs. 18988-19289), in 1972 gevonden op het terrein van de Willem Arntsz Stichting in Utrecht.

Documentation

  • Jaarboek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1971-1972, p. 174 e.v.

  • Les monnaies des Pays Bas bourgingons et espagnoles 1434-1713, H.E. van Gelder. M. Hoc, 1960, nr. 25-3

Exhibitions

  • Verborgen schat geborgen, Centraal Museum, Utrecht, 1975

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.31021A5A-B8FA-450D-AB7C-72F0D25BD4C2

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!