Schoorsteenfries met het Oordeel van Salomo, twee naakten en vier krijgstaferelen

Schoorsteenfries met het Oordeel van Salomo, twee naakten en vier krijgstaferelen

1/4

This object is now not on display in the museum

Title

Schoorsteenfries met het Oordeel van Salomo, twee naakten en vier krijgstaferelen

Artist

Willem van Noort (Utrecht (?) 1524 voor - 1556 Utrecht)

Dating

1554

Material and technique

Baumberger kalksteen, sporen van polychromie

Object number

1714

Object type

schoorsteenfries

Acquisition

onbekend voor 1838

Dimensions

hoogte 42.5 cm

breedte 253.5 cm

diepte 13 cm

hoogte (rechter zijkant) 31.3 cm

breedte (rechter zijkant) 54.5 cm

diepte (rechter zijkant) 8 cm

hoogte (linker zijkant) 31.3 cm

breedte (linker zijkant) 52.2 cm

diepte (linker zijkant) 4.5 cm

Inscriptions and markings

  • geen :

What

Utrecht, stadhuis (herkomst)

bestuursinrichting (Utrecht) (bestuur)

When

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

More of the same motif

oordeel van Salomo, krijgstafereel

Remarks

Afkomstig uit de Grote Secretarie van het oude stadhuis, gevestigd in huis Klein Lichtenberg in Utrecht. Op deze schoorsteenmantel hebben de volgende posten uit de Kameraarsrekeningen van 1552-53 en 1553-54 betrekking: `Colyn de Nole beeltsnyder betailt die somme van twee ponden uuyt saicke hy duer beveel van den oversten gemaict ende gelevert heeft gehadt een patroen, waernae hy presenteerde een schoersteenmantel te maicken in de nye camer van Cleyn Lichtenberch, waervoer hem voer zyn arbyt toegevoucht is, allet vermoegens die belieftenisse des rayts in date voirsseyt ende quytantie daertoe dienende, die voirgenoemde somme van 2 p.'`Meester Willem van Noort, deser stadt metselryemeester, betailt die somme van tween veertich ponden, uuyt saicke hy duer aenbestadinge van den Burgermeesters ende anderde cameraer gemaickt ende geset heeft voer Lichtmisse anno liiii, die schoersteenmantell mitten toebehoeren, staende in de nyewe camer van Cleyn Lichtenberch, genoemt als der stadt Wijnhuys, waervan hem belooft was ende hy well verdient heeft, allet vermoogens die belieftenisse des rayts in date des Maenendaegs den xviiien February anno lv ende quytantie daertoe dienende, die voirgenoemde somme van 42 p.' (HUA. Stadsarchief, inv.nr. 634, 1552/53, fo. 58v, 1553/54, fo. 53v; zie ook Utrecht 1928, p. 70). Willem van Noort vervaardigde de schoorsteenmantel dus in 1554. Op de onderste rand van het fries is een nauwelijks leesbare inscriptie ingekrast, waarvan slechts het getal 1565 duidelijk kan worden gelezen.

Documentation

  • Beelden uit een bisschopsstad : Utrechtse beeldhouwkunst uit de middeleeuwen en de renaissance, tekst en samenst. J.W. Klinckaert, (Utrecht, 1994), nr. 31

  • Beeldhouwkunst tot 1850. De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht [cat. nrs. 244-478], Jan Klinckaert, (Utrecht, 1997), pp. 493-494, cat. nr. 275, met afb.; pp. 144-147, met afb. in kleur

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928, cat. nrs. 1-1403], W.C. Schuylenburg, (Utrecht, 1928), cat. nr. 348

Exhibitions

  • In stille harmonie. Het zestiende eeuwse Kartuizer drieluik terug in Utrecht, Centraal Museum, Utrecht, 2011

  • Het stenen geheugen, Centraal Museum, Utrecht, 1997 - 1998

  • In beeld. Het beeld en zijn opdrachtgever, Centraal Museum, Utrecht, 1997

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.316B2C94-AE99-4B1E-AC09-EB20C761A5A9

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!