Vier collectebussen

Vier collectebussen

This object is now not on display in the museum

Title

Vier collectebussen

Artist

Dating

1670 - 1699

Material and technique

messing, geslagen ; hangslot: ijzer

Object number

1647/001-004

Object type

bus, armenbus

Acquisition

overdracht 1875

Dimensions

hoogte (001) 11.5 cm

hoogte (002) 12 cm

hoogte (003) 11 cm

hoogte (004) 13.5 cm

diameter (004 bodem) 10 cm

Inscriptions and markings

  • datering per bus resp. : 1670 / 1675 / 1681 / 99 (mogelijk wordt met het 99 op de 4e bus 1699 bedoeld)

  • wapen op bussen 001 t/m 003 : gekroonde stadswapen

What

Stads-Aalmoezenierskamer (Utrecht) (herkomst)

sociale zorg (armenzorg) (Utrecht) (sociaal-economisch)

When

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

Remarks

De bussen werden vroeger gebruikt voor de collecte voor de aalmoezenierskamer. Dit blijkt uit de kameraarsrekening van 1628/1629: `Egbert Jacobsz van Rhenen, coperslager, betaelt de zomme van 32 ponden uut saecke van 20 copere bussen by hem aen dese stadt gelevert ende gedistribueert aen de schouten van de respective gebuyrten binnen dese stadt, om daermede de weeckelicxe collecte voor den armen te doen.' Daarop volgen nog twee posten van 32 pd. en 38 pd. 8 sch. voor nog 20 en 24 dergelijke bussen, geleverd door Coenraet Willemsz. en Dirck Jansz. van Calcker, `Coperslagers'. De publicatie van de vroedschap dd. 4 Augustus 1649, `aengaende de begraffenisse der dooden', bevat over de collecte der aalmoezenierskamer het volgende: `Wordt noch geordonneert, ten eynde de Sondaeghse collecten in de buyrten te meerder mochten uytbrengen, dat yeder op zijn beurte personelick ofte door een zynen buyrman ende door geen andere de voorsz. collecte sal doen op pene van eene gulde ten behoeve van zyn gebuyrte telken reyse te verbeuren.' Drie bussen dragen het gekroonde stadswapen, in bus nr. 004 bevindt zich nog enig geld.

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928, cat. nrs. 2891-4142], W.C. Schuylenburg, (Utrecht, 1928), cat. nr. 3188

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1878], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1878), cat. nr. 1180

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1904], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1904), cat. nr. 1548

Exhibitions

  • Van Gasthuisbed tot Verzorgingsflat, Gemeentearchief Utrecht, Utrecht, 1975

  • Hoe goud was de Gouden Eeuw?, Hedendaagse Kunst-Utrecht, Utrecht, 1972

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.E36BE0FF-696D-43FE-B8F0-9F6091CB0497

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!