Penning voor studenten die more maiorum met de kap zijn gepromoveerd

Penning voor studenten die more maiorum met de kap zijn gepromoveerd

This object is now not on display in the museum

Title

Penning voor studenten die more maiorum met de kap zijn gepromoveerd

Artist

Nicolaas van Swinderen (stempelsnijder) (Den Haag 1705 - 1760 Den Haag)

Dating

1836

Material and technique

goud, geslagen

Object number

1464

Object type

penning, promotiepenning

Acquisition

schenking voor 1878

Dimensions

diameter 4.1 cm

Inscriptions and markings

  • omschrift kz : VLTRAIECT . ACADEMIA

  • omschrift vz : ME DOCTARARVM PRAEMIA FRONTIVM DIS MISCENT SVPERIS [bloem]

  • opschrift kz : MVNIFICENTIA / MAGISTRAT . ET / DECRETO SENAT / ACAD .

What

hoger onderwijs (Utrecht) (onderwijs)

When

Moderne tijd 1795-heden

Remarks

De onder inv. nr. 1463 beschreven penning bleef van 1649 tot 1736 in gebruik. Toen was de stempel 'niet meer in staat om penningen mede te munten'. De vroedschap droeg daarom aan burgemeesters en de gecomitteerden voor Academische Zaken op een nieuwe stempel te laten vervaardigen (resolutie 30 juli 1736)Ten gevolge daarvan werd penning inv. nr. 1464 geslagen bij de volgende resolutie: 'Door den Heere J.j. van Mansveldt zynde vertoond zekere afteekening ofte model van de nieuwe stempel, geformeert door den medailleur en wapensnyder Nicolaas van Swinderen in 's Hage zullende dienen tot de penningen voor de doctores, More maiorem alhier gepromoveert werdende. Welk model hy Haar Ed. Achtb. zynde goedgekeurt is voorn. Heer Mansveldt voor genomene moeyte in deese bedankt en vervolgens versogt en geauthoriseert om 't geene voors ten minsten kosten van de stad op 't spoedigste te doen werkstellig maken (resolutie 13 augustus 1736) Volgens Dirks, I, p. 447, is deze penning geslagen in 1836, als kopie van de stempel van 1737. Deze penning is gedragen door dr. A. Vrolik bij zijn promotie in 1836 ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Utrechtse universiteit.

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928: munten, penningen en zegels], inl. W.C. Schuylenburg. [samenst. C.H. de Jonge], (Utrecht, 1928), cat. nr. 3140

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1878], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1878), cat. nr. 1087

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1904], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1904), cat. nr. 1525

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.15C757D7-2AA1-43C8-8E88-FFDF9F8C10C7

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!