Rekenpenning Staten van Utrecht

Rekenpenning Staten van Utrecht

This object is now not on display in the museum

Title

Rekenpenning Staten van Utrecht

Artist

Dating

1661

Material and technique

brons, geslagen

Object number

1456/001

Object type

rekenpenning

Acquisition

onbekend voor 1878

Dimensions

diameter 3.6 cm

Inscriptions and markings

  • omschrift keerzijde : SOLI . DEO . STVDETO . ..TERITAT

  • omschrift voorzijde : LABORE ET INDVSTRIA

  • opschrift voorzijde : 1661

What

financiewezen (Utrecht) (sociaal-economisch)

When

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

More of the same motif

wapen

Remarks

De voorstelling op deze penning doelt op het inhalen van de Amersfoortse kei. Hieraan is onverbrekelijk de naam van jonkheer Everard Meyster verbonden. Hij leverde de stad een grap, waar deze vele jaren om is uitgelachen en bespot. In de omgeving van de stad had Meyster een forse zwerfsteen ontdekt. Hij wedde met zijn vrienden dat hij de burgerij van Amersfoort zo gek zou krijgen dat zij het gevaarte eigenhandig de stad in zou slepen, en dit lukte inderdaad. Met behulp van veel bier en verse krakelingen kreeg de grapjonker 400 Amersfoorters zo ver. Zij sleepten onder groot enthousiasme de kei naar de Varkensmarkt. Het enthousiasme was echter van korte duur, want overal werden de keitrekkers belachelijk gemaakt met spotverzen en spotprenten. In 1672 begroeven de Amersfoorters de kei op de Varkensmarkt. Pas in 1903 groef men hem weer op en stelde men hem ten toon. Op de voorzijde van de penning de Amersfoortse kei met de naam Meyster als monogram, staande op een voetstuk, met flambouwen aan weerskanten, en bovenaan het wapen van Amersfoort. Op de keerzijde het gekroonde wapen van Meyster. Zie Van Loon, deel II, p. 492, nr. 2.

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928: munten, penningen en zegels], inl. W.C. Schuylenburg. [samenst. C.H. de Jonge], (Utrecht, 1928), cat. nr. 2888

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1878], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1878), cat. nr. 1903

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1904], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1904), cat. nr. 3118

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.8979C361-0B11-44E9-A37D-0646C3EA237C

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!