Gedenkpenning op het vijftigjarig bestaan van de Fundaties van Renswoude, gevierd te Delft

Gedenkpenning op het vijftigjarig bestaan van de Fundaties van Renswoude, gevierd te Delft

This object is now not on display in the museum

Title

Gedenkpenning op het vijftigjarig bestaan van de Fundaties van Renswoude, gevierd te Delft

Artist

Dating

1806

Material and technique

zilver, geslagen

Object number

1340

Object type

penning, gedenkpenning

Acquisition

aankoop 1895

Dimensions

diameter 3.8 cm

Inscriptions and markings

  • omschrift keerzijde : RENSWOUDSCHE STIGTINGEN

  • omschrift voorzijde : DE LIEFDE LEERT EN KWEEKT WAAR OUDEREN ZORG ONTBREEKT

  • opschrift keerzijde : L // GEVIERT TE DELFT // DEN 28 MAY // 1908.

What

sociale zorg (weeshuizen) (Utrecht) (sociaal-economisch)

When

Moderne tijd 1795-heden

Remarks

Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude (Delft 1662 - Utrecht 1754), bestemde op hoge leeftijd bijna haar hele vermogen voor de opleiding van weeskinderen. Bij haar overlijden in 1754 liet zij anderhalf miljoen gulden na aan de Burgerweeshuizen in Delft en Den Haag en aan het Stadsambachtskinderhuis in Utrecht. Elk kinderhuis bracht zijn deel van het kapitaal onder in een fundatie en wijdde zich op eigen manier aan de uitvoering van de opdracht van de Vrijvrouwe. Zo ontstonden na de dood van Maria van Duyst van Voorhout de drie 'Fundaties van Renswoude'. Zie: M. Langenbach, 'Maria Duyst van Voorhout', in: Utrechtse biografieën, deel 1, pp 56-60. De penning is geslagen ter gelegenheid van het halve eeuwfeest van de Fundaties van Renswoude, gevierd te Delft in 1806. Op de oorzijde Caritas met drie kinderen, voor een tempel op een zonnige rots. Het rechter kind heeft een boek en passer vast. Op de keerzijde een monument beschenen door een stralende zon, waartegen de wapenschilden van Van Reede-Duyst van Voorhout, Delft, Utrecht en Den Haag, omgeven door emblemen van onderwijsvakken. Zie Vn Loon, vervolg deel X, pl. 86, nr. 898.

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928: munten, penningen en zegels], inl. W.C. Schuylenburg. [samenst. C.H. de Jonge], (Utrecht, 1928), cat. nr. 3325

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1878], supplement, S. Muller Fz., (Utrecht, 1878), cat. nr. 1936 x

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1904], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1904), cat. nr. 3184

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.22144809-7A87-413D-9794-BC9BDF4C67B1

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!