Gedenkpenning veldtocht van 1815, Compagnie vrijwillige jagers te paard

Gedenkpenning veldtocht van 1815, Compagnie vrijwillige jagers te paard

This object is now not on display in the museum

Title

Gedenkpenning veldtocht van 1815, Compagnie vrijwillige jagers te paard

Artist

Dating

1851

Material and technique

zilver, geslagen

Object number

1269

Object type

penning, gedenkpenning

Acquisition

onbekend voor 1878

Dimensions

diameter 3.5 cm

Inscriptions and markings

  • omschrift vz : KOMPAGNIE VRIJWILLIGE JAGERS TE PAARD No. 5. [ster]

  • opschrift kz : VELDTOGT / 1815.

What

verdedigingswezen (Utrecht) (bestuur)

When

Moderne tijd 1795-heden

Remarks

Deze penning werd uitgereikt aan de compagnie vrijwillige jagers uit de Utrechtse burgerij in 1851. "is voorgebracht eene missieve van den heer E. W. van Dam van Isselt, … verzoekende , dat de nog in leven zijnde leden van de voormalige 5e kompagnie Vrijwillige Jagers te paard mogen ontvangen van wege het Stedelijk Bestuur een zilveren gedenkpenning, in voege een zoodanige aan de andere kompagnieën, die in gemeld jaar de veldtogt tegen Frankrijk hebben gemaakt, is uitgereikt… De Raad heeft besloten aan het verzoek te degereren, mitsdien bepaald dat zoodanige gedenkpenning voor stadsrekening zal worden vervaardigd en aan de belanghebbende aangeboden en uitgereikt." (Raadsnotulen 15 Nov. 1850). Zie Dirks, pl. VIII, nr. 53a.

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928: munten, penningen en zegels], inl. W.C. Schuylenburg. [samenst. C.H. de Jonge], (Utrecht, 1928), cat. nr. 2963

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1878], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1878), cat. nr. 1947

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1904], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1904), cat. nr. 3201

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.413D8E01-541D-42C4-A562-7CA74E24D79D

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!