Gedenkpenning herdenking in Utrecht van vijftig jaar onafhankelijkheid van Nederland

Gedenkpenning herdenking in Utrecht van vijftig jaar onafhankelijkheid van Nederland

This object is now not on display in the museum

Title

Gedenkpenning herdenking in Utrecht van vijftig jaar onafhankelijkheid van Nederland

Artist

Dating

1863

Material and technique

brons, geslagen

Object number

1140/002

Object type

penning, gedenkpenning

Acquisition

onbekend voor 1928

Dimensions

diameter 2.8 cm

Inscriptions and markings

  • omschrift kz : GESLAGEN AAN 'S RIJKS MUNT 28 NOVEMBER 1863. [mercuriusstaf]

  • opschrift kz : 28 / NOVEMBER / 1813.

  • opschrift vz : 1813 1863

What

politieke gebeurtenissen (Utrecht) (bestuur)

When

Moderne tijd 1795-heden

Remarks

Zie de notulen van B. & W. 3 Nov. 1863: "Gehoord de medeedeling van den Secretaris, dat hem van wege een der leden van het Muntcollege is berigt, dat bij gelegenheid van de plegtige herdenking van den 28 nov. 1863 aan 's Rijks Munt een gedenkpenning zal worden geslagen, die o.a. aan verschillende autoriteiten alhier zal worden aangeboden en dat, waneer het stedelijk Bestuur zulks mogt verlangen, men van den kant van het Muntbestuur bereid zoude wezen om daarvan een aantal voor de Stad te doen slaan tegen den prijs van f 0.05 per stuk, wanneer men welligt van staswege die gedenkpenningen als herinnering op eenigzins ruime scaal mogt willen doen uitreiken… is verstaan van het aanbod van de Munt gebruik te maken." Zie Dirks, pl. CXII, nr. 899

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928, cat. nrs. 1-1403], W.C. Schuylenburg, (Utrecht, 1928), cat. nr. 71, 2de exemplaar

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1878], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1878), cat. nr. 1958

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1904], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1904), cat. nr. 3222

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.D6B25A52-1FBF-48C4-A2BC-E52CD9534DC8

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!