De verzoeking van Job: Het pleit tussen God en de duivel

De verzoeking van Job: Het pleit tussen God en de duivel

1/4

This object is now not on display in the museum

Title

De verzoeking van Job: Het pleit tussen God en de duivel

Artist

Maarten van Heemskerck (Heemskerk 1498 - 1574 Haarlem)

Dating

1561

Material and technique

pen in bruine inkt, contouren doorgegriffeld, op papier

Object number

11260

Object type

tekening

Acquisition

aankoop 1954

Dimensions

hoogte 19.6 cm

breedte 24.8 cm

Inscriptions and markings

 • signatuur l.o. (met inkt): M.Heemskerck inventor

 • datering m.o. (met inkt): 1561

 • opschrift achterzijde m. (met potlood): no. 30 histori van Job van heemskerck

 • opschrift achterzijde l.o. (met potlood): Cat: Braamcamp, Amsterd Aug 1771 N 116

 • verzamelaarsmerk achterzijde l.o. : merk dr. A. Welcker [zie: F. Lugt, 'Les marques de collections de dessins et d'estampes'. Supplement, Den Haag 1956, nr.2793 c]

 • opschrift achterzijde l.o. : No 565

 • watermerk : kroontje met letter E in monogram

More of the same motif

bijbelse voorstelling, verzoeking van Job, pleit tussen God en de duivel

Remarks

Deze tekening is nummer twee in een reeks van acht voorstellingen die de geschiedenis van Job uitbeelden. In de collectie van het Centraal Museum bevindt zich alleen deze tekening. Weergegeven is hoe Satan na een zwerftocht over de aarde (linksonder afgebeeld) temidden van de 'zonen van God' verschijnt aan God en toestemming krijgt om Job op de proef te stellen. In 1563 is de serie door Philips Galle in prent gebracht (Veldman 1993-1994, I, pp.140-145, nrs. 161-168 met afb.). Andere voortekeningen voor de serie bevinden zich in Rotterdam en Edinburgh (H.R. Hoetink, "Heemskerck en het zestiende eeuwse spiritualisme", 'Bulletin Museum Boymans-Van Beuningen' 12 (1961), pp.12-25 , nrs. 4-6, afb.; K. Andrews, 'Catalogue of the Netherlandish Drawings in the National Gallery of Scotland', Edinburgh 1985, 2 delen, I, p.36, nr.RSA 26, II, p.60, afb.244). De annotatie op de verso-zijde, "no. 30 histori van Job van heemskerck", stamt van een 17de-eeuwse verzamelaar. Zie ook Amsterdam (K.G. Boon, 'Netherlandish Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries in the Rijksmuseum', Den Haag 1978, 2 delen , nrs. 306-308, 311) en Rotterdam (Hoetink 1961, nrs. 1-3). Hij moet evenwel ook andere tekeningen in bezit hebben gehad, onder meer een van Jan Both (zie inv.nr.10161). De tweede, 18de-eeuwse annotatie refereert aan de beroemde verzamelaar Gerrit Braamcamp. Veel van zijn Heemskerck-tekeningen werden op de veiling na zijn dood gekocht door de Leidse verzamelaar Johan van der Marck (Parijs en Rotterdam).

Documentation

 • 125 jaar Centraal Museum Utrecht, [inl. en tekst Maria Elisabeth Houtzager], (Utrecht, 1964), cat. nr. 167, afb. 4

 • Catalogue d'une belle collection de tableaux anciens et modernes, dessins anciens et modernes (...) : collections A. Mos, Arnhem et dr. J. Nieuwenhuizen Kruseman, Harlem, (Amsterdam, 1928), cat. nr. 313

 • Catalogue of the Prints, which have been engraved after Martin Heemskerck, Thomas Kerrich, (Cambridge, 1829), vergelijk p. 31

Exhibitions

 • Krassen en strepen, tekeningen en prenten Oude Kunst uit eigen bezit, Centraal Museum, Utrecht, 1997

 • Duivels en Demonen, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht, 1994

 • 125 jaar Centraal Museum Utrecht, Centraal Museum, Utrecht, 1964

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.2B18C3AD-972A-45E8-B53F-CAFD9C40A47A

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!