The Lack of Black

"Black people zijn de Curators of Cool, hoor je vaak. Maar dat wordt lang niet altijd erkend of herkend. Dat heeft alles te maken met macht en historie.”