In 1963 verwierf het Centraal Museum het schilderij 'Tegen de avond' van Vincent van Gogh. Het was een schenking van een Utrechtse inwoner die anoniem wenste te blijven. In 1980 werd de collectie Van Baaren in bruikleen afgestaan, met daarin drie schilderijen en twee tekeningen van Van Gogh. In 1959 kon het Centraal Museum dus niets uit de eigen collectie tonen en was het geheel afhankelijk van V.W. van Gogh, neef (oomzegger) van de schilder, die de tekeningen van Van Gogh in zijn bezit had, en het Stedelijk Museum dat de schilderijen beheerde. (Het Van Gogh Museum in Amsterdam zou pas in 1973 geopend worden.) De tentoongestelde 65 schilderijen en 30 tekeningen waren een representatieve keuze van werken uit de verschillende perioden in 's meesters levenswerk, waaronder de 'Aardappeleters' en het 'Korenveld met de raven'.

Thema van de expositie was 'Van Gogh, beroemd maar niet bekend'. Immers, sinds de uitvinding van de kleurenfotografie denken miljoenen mensen vol meewarige genegenheid aan de nerveuze zonderling die straatarm en miskend was, terwijl de kapitalen die men voor zijn werk nu betalen wil, hun overtuigend bewijzen dat hij een genie was. Dat ongeveer is het nieuwe misverstand omtrent Vincent van Gogh, betoogde mej. dr. M.E. Houtzager, de directrice van het Centraal Museum, bij de opening. De redenen voor zijn huidige erkenning zijn dikwijls even dwaas als die voor zijn vroegere verguizing. Meer dan een schilderij met lucht, bomen en vogels in blauw, geel, groen, oranje, ziet men een schilderij van die zielige man, die links en rechts mislukte, voor zijn kunst geen erkenning vond, financieel door zijn broer moest worden onderhouden en zich in wanhoop het leven benam. Men ziet zijn schilderijen op de manier, die zijn tragisch levensverhaal suggereert en voorschrijft.

De tentoonstelling werd geopend door Hendrik van der Vlist, de Utrechtse wethouder van onderwijs onder wiens gezag het Centraal Museum viel. Bij die gelegenheid deelde hij mee dat B&W alle aandacht besteedden aan een betere huisvesting van het museum, die dringend nodig was.

Dat het werk van Van Gogh en zijn tot legende geworden tragisch leven nog niets van hun aantrekkingskracht hadden ingeboet, bleek uit de talrijke opkomst, met name van groepen scholieren. In totaal werden 12.401 bezoekers geteld.

Documentatie

  • Vincent van Gogh : schilderijen en tekeningen, [voorw. M. Elisabeth Houtzager ; inl. V.W. van Gogh], Centraal Museum (Utrecht, 1959), [13] p., [36] p. pl.

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.978FEF51-1501-41C2-BB46-3D1920D8333D

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!