In 1943 hield de Nederlandsche Kunstkring diverse verkooptentoonstellingen in Nederland. Tijdens de opening van een van de exposities wees voorzitter Edmond Wingen erop dat "(...) de volksche gedachten ook op cultureel baan breken. Het is opmerkelijk hoeveel kunst uit Limburg en Brabant tegenwoordig in de groote steden boven den Moerdijk doordringt, hetgeen een bewijs is dat het Zuiden zich meer en meer doet gelden. Deze cultureele uitwisseling met het Noorden des lands kan niet anders dan het cultureele leven ten goede komen. De oogen van hen, die boven den Moerdijk wonen, moeten worden geopend voor de Maaslandsche historie en cultuur, want alleen dan kunnen onze cultureele problemen worden opgelost. Spr. besloot met erop te wijzen dat de Kunstkring Nederland er naar streeft de Nederlandsche kunst in haar verscheidenheid te bevorderen in het belang van een gezonde gemeenschapskunst."

Waarom de afdeling Den Haag exposeerde in Utrecht, is niet bekend. Er werden zes schilderijen verkocht.

bronnen:
Het nationale dagblad: voor het Nederlandsche volk (18 mei 1943)
jaarverslag Centraal Museum 1943

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.B050D568-8E67-47E0-BA6E-283B1014BB3E

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!