Frits Fentener van Vlissingen (1882-1962) was een zoon van de oprichter van de Steenkolen Handels Vereniging SHV. Hij ging in het bedrijf van zijn vader werken, en richtte de Algemene Kunstzijde Unie (AKU, later opgegaan in AkzoNobel) op. Ook droeg hij financieel bij aan de oprichting van de KLM in 1919. In 1936 schonk hij het Centraal Museum een zilveren drinkschaal op voet van de Utrechtse zilversmid Adam van Vianen (1568/69-1627). De schaal uit 1620 is versierd met de voorstelling van Apollo die Python verslaat, terwijl de voet de beelden van Apollo en Daphne voorstelt.

Dit geschenk was de aanleiding tot een tentoonstelling met een twintigtal werken van Van Vianen. Bruiklenen kwamen van onder meer het Rijksmuseum, het Schlossmuseum van Berlijn en het South Kensington Museum in Londen. De heren D.G. van Beuningen en W.J.R. Dreesmann stonden uit hun particuliere collecties diverse stukken af.

De familie Fentener van Vlissingen heeft in de periode 1932-1990 in totaal 37 stukken aan het Centraal Museum geschonken, onder meer twee drieluiken van Jan van Scorel.

Documentatie

  • Tentoonstelling van werken van den Utrechtschen zilversmid Adam van Vianen 1570-1627, Centraal Museum (Utrecht, 1937), 19 p.

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.31EFFAB3-E393-456C-A55E-70B96CA72A90

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!