Stoelen in het depot van het Centraal Museum

Zo'n vijftig spraakmakende stoelen uit de collectie van het museum zie je in deze tentoonstelling. De andere vijftig zijn in bruikleen van andere musea en verzamelaars.

De collectie omvat véél meer stoelen, wel 1100. Die wachten rustig hun beurt af, in het stoelendepot.

Stoel neemt Stelling is dé kans om enkele nooit eerder tentoongestelde aankopen te zien.