Drie recent gerestaureerde schilderijen uit de omgeving van Jan van Scorel
Vanaf 16 september 2006 was in het Centraal Museum Utrecht de presentatie ‘Stichting Victor V: Werkplaats Jan van Scorel, onderzoek en restauratie’ te zien. Dit was de vijfde in een serie van zes kleine exposities waarin steeds één of meer schilderijen uit de collectie oude schilderkunst centraal stonden. Deze keer werden drie gerestaureerde schilderijen uit de omgeving van Jan van Scorel getoond.

De invloed van Jan van Scorel
Jan van Scorel (1495 - 1562) werkte het grootste deel van zijn leven in Utrecht, waar hij een productief atelier met veel medewerkers en leerlingen leidde. Na een reis naar Italië introduceerde hij de klassieke vormentaal van de renaissance. Elk van de drie schilders waarvan een werk in 'Victor V' werd getoond, is op een eigen wijze door hem beïnvloed. Zo is ‘De aanbidding van de koningen’ een kopie naar een belangrijk stuk in Scorels oeuvre. Het schilderij ‘De prediking van Johannes de Doper’ werd in 1956 aangekocht als een werk uit de omgeving van Jan Swart van Groningen, een schilder die vermoedelijk enige tijd in het atelier van Scorel werkte. Het derde stuk in de tentoonstelling is een dubbelzijdig beschilderd paneel dat in 1562 voor de Armenpot van Sint Jacob, een Utrechtse liefdadigheidsinstelling, werd gemaakt. Aan de ondertekening van het paneel, zichtbaar gemaakt met infraroodreflectogrammontage, is te zien dat de schilder verschillende figuren ontleende aan een houtsnede van Jan van Scorel.

Restauratie en onderzoek
De restauraties werden mogelijk gemaakt door Stichting Victor Heiloo, die het Centraal Museum een grote subsidie verleende voor restauratie en materieel-technisch onderzoek. De stichting levert op die manier een bijdrage aan kunsthistorische projecten waarvoor het doorgaans moeilijk is om een beroep te doen op de reguliere subsidiegevende instanties. In totaal 14 schilderijen uit de kerncollectie van het Centraal Museum konden worden gerestaureerd en onderzocht. Een aantal van deze werken is geschilderd door Jan van Scorel en tijdgenoten, de andere schilderijen zijn van of toegeschreven aan Hendrick ter Brugghen en andere Utrechtse caravaggisten.
In elke tentoonstelling van de serie werd een kunsthistorisch vraagstuk aan de orde gesteld en kreeg de bezoeker inzage in de gebruikte onderzoeksmethoden.

Documentatie

  • Stichting Victor : restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in het Centraal Museum, Liesbeth M. Helmus ; met bijdr. van Eric Domela Nieuwenhuis, Thea van Fulpen-de Langen, Alice Taatgen, Centraal Museum (Utrecht, 2007), 96 p.
  • Werkplaats Jan van Scorel : onderzoek en restauratie, tekst Alice Taatgen ; tekst "Noord-Nederlandse panelen' Thea van Fulpen, Centraal Museum (Utrecht, [2006]), [12] p.
  • The workshop of Jan van Scorel : research and restoration, text Alice Taatgen ; text "Northern Netherlandish panels' Thea van Fulpen, Centraal Museum (Utrecht, [2006]), [12] p.

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.27AD2B55-FB30-4C64-8286-C2AC81B07584

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!