"Start" ontstond in 1952 op initiatief van de Jury voor de koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst, destijds onder voorzitterschap van de kunstenaar Matthieu Wiegman. Het initiatief kwam voort uit de gedachte aan jonge schilders die na de Tweede Wereldoorlog de koninklijke subsidie verwierven, de gelegenheid te geven hun werk te exposeren. Alleen kunstenaars van 40 jaar en jonger konden meedoen. Op de tentoonstellingen werden rondleidingen georganiseerd, en de werken konden aangekocht worden. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) financierde de tentoonstellingen en de rondleidingen.

Na een succesvol begin werd in 1953 besloten om een commissie van jonge kunstenaars te benoemen, met het doel de kunstenaars zelven te betrekken in de werkzaamheden.

Naar het eerste lustrum in 1956 schreef Jo Cals, de toenmalige minister van OKW onder meer: "Al is het aantal bezoekers, dat hij [namelijk Start] in dat eerste lustrum tot zich heeft getrokken, nog te klein in verhouding tot het inwoneraantal van Nederland, het is groot, wanneer men de onverschilligheid waarneemt, waarmede zo velen de kunst van hun eigen tijd tegemoettreden of veeleer voorbijgaan. Start draagt - het blijkt uit het verslag over de afgelopen jaren - in niet onaanzienlijke mate bij tot het wegnemen van deze onverschilligheid."

In het Centraal Museum werd werk getoond van onder meer Marijke Stultiens-Thunissen, Gerrit Veenhuizen, Rik van der Mey, Jutta Metzger, Aat Veldhoen, Eddie Dukkers, Hans Engelman, C. Franse, Herman Berserik, Rudy Bierman, Jac. Kuijper, J. Groenestein, Nico Molenkamp, Simon Erb en Aart Roos. Van de laatste drie kocht het museum een tekening, een pastel en een schilderij aan.

Documentatie

  • Start 5, [19]56/57 : werken van jonge Nederlandse kunstenaars, Centraal Museum (Utrecht, 1956)

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.0CE76BD7-FE4A-484C-9EF8-56AB5488938D

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!