In het Centraal Museum werd van 21 november 1958 tot en met 11 januari 1959 de tentoonstelling Spaanse grafici der 20e eeuw gehouden. De kunstmedewerker van de Leeuwarder courant constateerde dat na de stroom van aangrijpende prenten die Goya in het eerste kwart van de 19de eeuw over zijn land en over de wereld uitstortte, het met de grafische kunsten in Spanje bergafwaarts is gegaan. Pas in het begin van de 20ste eeuw kwam er een kleine opleving. Een tweede volgde na de oprichting van de Rosa Vera, een groep die grafici bundelt, maar die ook opdrachten verstrekte, vooraanstaande letterkundigen teksten liet schrijven bij prenten en deze tezamen op één blad publiceerde en die soms zelfs zeer kostbare uitgaven verzorgde. De tentoonstelling liet ons kennismaken met het werk van deze groep.

Enkele namen: José Mompou, Luis Maria A Saumells, Rafael Benet, de Nederlandse Agnes van den Brandeler, José Maria Prim, Francisco Arias en Teodoro N. Miciano. Van hem waren zestig prenten te zien, een selectie uit de vijfhonderd prenten waarmee hij een bibliofiele uitgave van de Don Quijote van Cervantes had verluchtigd. De typografie van deze uitgave in vier delen was verzorgd door Eric Gill.

De Leeuwarden courant omschreef het werk van de Rosa Vera als "(…) te eenzijdig van voorkeur, te braaf en te weinig levend" en was meer gecharmeerd van het werk van de Nederlandse vereniging "De Grafische" waaraan tezelfdertijd een tentoonstelling was gewijd. Jan Juffermans sr., de kunstcriticus van het Utrechts Nieuwsblad, zag echter een "luisterrijke manifestatie van Spaanse cultuur!" en "een rijke tentoonstelling, waar de geïnteresseerde bezoeker zich haast niet uit kan losrukken".

Documentatie

  • Spaanse grafici, XXe eeuw, Centraal Museum (Utrecht, [1958]), [6] p.

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.25C30424-B613-4C6C-A3C3-2D2EF3714E3B

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!