Sculptuur uit eigen bezit na 1850

TENTOONSTELLING IS AFGELOPEN

1 jul. 1971 — 1 aug. 1971

Sculptuur uit eigen bezit na 1850