In februari 1951 bood het Centraal Museum onderdak aan een reizende tentoonstelling. "De tentoongestelde schilderijen en tekeningen zijn een keuze uit het werk van een zestigtal Nederlandse schilders, die een maand in Frankrijk hebben doorgebracht. Tegelijkertijd worden in dat land tentoonstellingen georganiseerd, waar Franse schilders hun indrukken van Nederland aan het publiek tonen.

De Nederlandse Reisvereniging en de Touring-Club de France, voortbouwende op een idée van de heer J.P. Nagelhout, arts te Holten, hebben het vorig jaar [1950], in het kader van de culturele uitwisseling tussen Nederland en Frankrijk, een nieuwe vorm van toeristische propaganda geschapen (...). Het is voor een toeristische streek van belang, dat haar natuurschoon, haar historische bouwwerken, haar klederdrachten en andere folkloristische eigenaardigheden worden uitgebeeld door talentvolle kunstenaars, die zich verbinden hun werk tentoontestellen en het publiek daardoor opwekken met eigen ogen te gaan zien, wat de schilder op het doek heeft weergegeven. Een hotelhouder, die buiten het seizoen een kunstschilder voor een maand of langer gastvrijheid biedt, draagt daardoor bij tot de toeristische propaganda voor zijn omgeving, terwijl hij als compensatie van de kunstschilder een schilderij ontvangt." In Frankrijk deden circa 60 hoteliers mee, in Nederland was dat een dertigtal.

De brochure bij de tentoonstelling riep hotelhouders in Nederland op "(...) te overwegen, of zij in de stille tijd in hun hotel plaats hebben voor een Franse kunstenaar als gast. Wie weet, of deze zijn verblijfplaats niet even beroemd zal maken, als Vincent van Gogh het Arles, E. Dinet het Bou-Saada hebben gedaan."

De tentoonstelling deed tien plaatsen aan en de tentoongestelde werken konden gekocht worden. Ook werd een loterij georganiseerd, waarvan de opbrengst ging naar de kunstschilders die niet bij machte waren zelf te zorgen voor spoorbiljetten en een bescheiden zakgeld. Met een lot à 50 cent maakte het publiek kans op een schilderij, schets, aquarel of tekening van de betreffende artiest.

Enkele namen: Kees Bastiaans, Jelle Troelstra, Gerrit Benner, Abram Stokhof de Jong, Piet van Boxel, Jos Hooghout, Dolf Breetvelt, Maarten Krabbé en Stien Eelsingh.

Documentatie

  • Reisindrukken van Nederlandse kunstenaars te gast in Frankrijk (reizende verkoopexpositie georg. door de Nederlandse Reisvereniging en de Touring-Club de France), ([S.l.], [1951])

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.D92749CC-778C-413F-931A-05F46E199ABE

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!