Van 5 tot en met 27 juni 1954 werd in het Centraal Museum een tentoonstelling gehouden van schilderijen en aquarellen van de Franse schilder Paul Collomb (1921-2010), op dat moment 'pensionaire' van het Institut Français in Amsterdam. Het werk was ten dele vervaardigd tijdens zijn verblijf in Nederland en Spanje.

Kunstcriticus Jan Juffermans sr. schreef naar aanleiding van deze verkooptentoonstelling in het Utrechts Nieuwsblad van 12 juni 1954: "In het algemeen is de directie van het Centraal Museum der gemeente Utrecht niet gewoon het werk van een levende kunstenaar ten toon te stellen, aldus zich niet begevende op het speciale terrein van de kunsthandel of van andere instanties, die zich bezighouden met het uitdragen van hedendaagse kunst. Voor de “museale” abstinentie kunnen wij alleen maar waardering hebben. Evenwel – er doen zich soms omstandigheden voor, die het maken van een uitzondering wettigen; zulk een uitzondering mag onzes inziens inderdaad gerechtvaardigd heten in het geval van de drieëndertig jarige Franse kunstschilder Paul Collomb. (...) Gerechtvaardigd uit hoofde van de rijke kwaliteiten, die zich in het hier tentoongestelde werk openbaren …"
Waarna hij onder meer enkele werken bespreekt, die hem aan niemand minder dan Vincent van Gogh doet denken, en bij nadere beschouwing toch maar niet, hoewel het werk van Collomb en dat van Van Gogh voortkomen "(...) uit een zelfde liefde tot een zelfde schoonheid."

Het aantal bezoekers beliep 1.406.

Voor het Centraal Museum werd één werk aangekocht, 'Twee vrouwen met kind te Madrid'. De vraagprijs was 1.000 gulden; er werd 750 gulden voor betaald.

Waarom "voor" het Centraal Museum, en niet "door"? Het museum was indertijd een onderdeel van de gemeente Utrecht; formeel kocht de gemeente werken aan.

Documentatie

  • Paul Collomb : tentoonstelling, Centraal Museum (Utrecht, 1954), [4] p.

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.3EF3DD2E-70F5-48FC-ACE9-EE7EE4CB96BF

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!