"Het Centraal Museum heeft voor geruimen tijd in bruikleen ontvangen een verzameling Hollandsche familieportretten, welke bestemd zijn de bekende reeks periodekamers te versieren. De Directie heeft de goede gedachte gehad deze portretten gedurende eenigen tijd (tot 17 December a.s.) gezamenlijk ten toon te stellen (…)." Utrechtsch Nieuwsblad 1 december 1923

De krant vervolgt met een uitgebreide bespreking van diverse portretten, waaruit we kunnen opmaken dat de kwaliteit van het gebodene niet altijd meevalt, en dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij enkele toeschrijvingen.

Het Algemeen Handelsblad van 30 november 1923 pakt de zaak iets beknopter aan: "De reeks vangt aan met een fraai mansportret, toegeschreven aan Jacob Backer; dan volgen een mansportret op naam van Miereyelt, een damesportret van Verspronck, een familiegroep van De Keyzer, werken van W. van der Vliet, Ludolf de Jongh, Hendrik van Vliet, Jacob Delff, Ravestein, Honthorst, Verkolje, Netscher, Van der Mij, Regters, Jacob Maurer, Pironneau, en enkele miniaturen in olieverf, toegeschreven aan Vaillant."

Beide kranten zijn het op een punt roerend eens met elkaar: "Tentoonstellingen als deze hebben het voordeel, dat ze den kunstliefhebber gelegenheid geven om, met voorbijgaan van vaak moeilijk toegankelijke particuliere collecties, kennis te maken met wat aan goede portretkunst nog bij onze oude families wordt bewaard."

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.B4B722C1-381B-4ED4-9240-A72EC73BDB22

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!