Een schilderij van kleurrijke snoepverpakkingen en blikjes.

Meer dan een techniek, is fotorealisme een instrument om met maximaal effect te reageren op de tijdgeest.

De tentoonstelling Op scherp nodigt je niet alleen uit tot beter kijken, maar ook tot scherper denken.