Een prachtig tijdsdocument is de catalogus die hoort bij de tentoonstelling "Op deze plek heeft een gedicht gestaan", gehouden van 18 februari tot en met 20 maart 1989 in het Centraal Museum. Aanleiding voor deze tentoonstelling was een reorganisatie van de ambtelijke diensten van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Jippe Hoekstra schreef daarover: "Het is de laatste jaren 'in' om bestaande ambtelijke organisaties op de schop te nemen en het bestuurlijke bouwland twee spaden diep om te zetten. (...) De komende jaren zal veel aandacht moeten worden besteeds aan voortgaande takendiscussie en vergroting van de doelmatigheid, de andere manier van werken."

Hoe dan ook, de structuurfase van het reorganisatieproces in de provincie Utrecht was voltooid en dat was aanleiding om de medewerkers een prent cadeau te doen.

Dat gebeurde in een tijd waarin ook het bedrijfsleven de gemakken en geldelijke voordelen van de prent had ontdekt. Zo had in 1987 's lands grootste kruidenier elke werknemer van het honderdjarige bedrijf een prent naar eigen keuze geschonken. Dit initiatief vond veel navolging; zo ook bij de provincie Utrecht. Die had aan vijftien kunstenaars de opdracht gegeven om hun gedachten rond drie gedichten (van Martinus Nijhoff, Ida Gerhardt en Gerrit Achterberg) te organiseren en reorganiseren, in de verte te kijken en wat ze zagen in prenten vast te leggen.

Godert van Colmjon (1943-2009), publicist en voorzitter van de adviescommissie beeldende kunst van de provincie Utrecht - en jawel, in de jaren 50 van de vorige eeuw ook bekend als de jongste van het zangduo The Butterflies, schreef over het project dat de samenstellers ervan enige afstand wilden nemen van de grafiekhausse van de jaren zestig en zeventig. Die hausse had immers een verminderde technische kwaliteit en een thematische en inhoudelijke uitholling tot gevolg gehad. Zowel de vervaardiging als de consumptie van grafiek werd in die tijd immers door opportunistische motieven bepaald, aldus Van Colmjon. De bijdragen van de grafiek aan de beeldende kunst bleven ver ten achter bij de ontwikkelingen in andere beeldende disciplines. Het project moest er voor zorgen dat weer recht gedaan werd aan de specifieke kwaliteiten en actuele mogelijkheden van de grafiek. Een aantal grafische ateliers heeft geholpen bij het vervaardigen van de prenten.

De deelnemende kunstenaars waren Eduard Flor (1925), Joop Vegter (1931), Marian Plug (1937), Sipke Huisman (1938), Karla Kaper (1941), Jeroen Henneman (1942), Naan Rijks (1944), Simon Koene (1946), CWM Dolk (1949), Jan van der Pol (1949), Henk Visch (1950), Elisabeth de Vaal (1950), Titus Nolte (1951), Mariëtte Linders (1952) en Chris Buursen (1953). De fotograaf Taco Anema (1950) portretteerden hen.

De vijftien werken en de foto's van Anema maken deel uit van de collectie van het Centraal Museum.