10.jpg

Van vóór 1600 zijn vrijwel geen voorstellingen van de Utrechtse ommuring bewaard. Nieuwe 3D-reconstructies geven een nauwkeurig beeld van de laatmiddeleeuwse situatie. In één oogopslag is duidelijk hoe hoog de muren en torens waren.

Hoe moeilijk moet het geweest zijn om zo’n stad in te nemen met alleen maar bootjes, stormrammen en ladders! In Utrecht zat je veilig.