Voor tentoonstellingen in Europa had het Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 211 werken van indertijd moderne Braziliaanse kunstenaars bijeengebracht. Van 17 maart tot en met 15 mei 1960 werden ze tentoongesteld in het Centraal Museum; prins Bernhard verrichte de opening. Volgens Carlos Flexa Ribeiro, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de universiteit van Rio de Janeiro, bestaan er verschillen "(...) in de wijze van bezien tussen de nieuwe wereld en Europa, zowel bij de kunstenaars als bij de kritiek. Dit berust op een verschil in wereldbeschouwing aan beide zijden van de Atlantische Oceaan." In de inleiding op de catalogus schreef hij dan ook dat de tentoonstelling bedoeld was "(...) om de geaardheid van het hedendaagse kunststreven te doen uitkomen, en tot vergelijking aan te moedigen tussen onze wijze van zien en voelen, en die onzer tijdgenoten in Europa."

Flexa Ribeiro ziet 1922 als start van een eigen artistieke ontwikkeling in Brazilië. Daarvoor werd de kunst beschouwd als voortbrengsel van een Europees verleden, sterk beïnvloed door het Franse kunstgezantschap dat in de 19e eeuw door de Braziliaanse regering was uitgenodigd. "Terwijl in de oude wereld de nieuwe esthetische normen eerst na een gewelddadige breuk met het verleden en met sinds eeuwen gevestigde opvattingen werden aanvaard, dient in aanmerking genomen dat in Brazilië de betreffende vraagstukken minder als kwesties van leven en dood golden, bovendien anders geaard waren."

De Telegraaf van 17 maart 1960 herkende die 'eigen artistieke ontwikkeling' niet zo. Onder de kop "Fantasieloze naäperij in Utrecht" werd geconstateerd dat wat te zien was nagenoeg niet verschilde van "(...) de kunst, die officiële Europese instanties ons regelmatig voorschotelen."

Documentatie

  • Braziliaanse Volkskunst, [door Maria Elisabeth Houtzager], Centraal Museum (Utrecht, 1960), 8 p.
  • Moderne Braziliaanse kunst, [verantwoording Maria Eilsabeth Houtzager; inl. Carlos FLexa Ribeiro], Centraal Museum (Utrecht, 1960), 44 p., [40] p. pl.

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.2E3B47C1-5093-44D0-B74B-88D6E6216929

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!