De hoofdmoot van de tentoonstelling Michael Tedja - Hypersubjective wordt gevormd door een overweldigende installatie, bestaande uit honderdvierendertig grote tekeningen. In deze installatie onderzoekt Tedja de mogelijkheden van zijn beeldtaal op papier. De reeksen tekeningen laten zich vergelijken met hoofdstukken uit een boek. In ieder hoofdstuk kiest hij een nieuw uitgangspunt; hij hanteert grenzen bij het werken en dwingt zichzelf zo steeds weer opnieuw tot het vinden van nieuwe oplossingen binnen een nieuwe reeks. Dit levert heel gevarieerde beeldtaal op. Abstracte, figuratieve, minimale of juist heel bonte en rijk geschakeerde tekeningreeksen wisselen elkaar af. Ook in eerder werk schakelde Michael met elan tussen abstracte en figuratieve beeldtaal.

De kaders voor Michael Tedja voor deze reeksen werken vormden het oppervlak van het papier en een beperkt aantal materialen uit zijn atelier. Michael Tedja zegt zelf: ‘Door grenzen te stellen zijn mijn werken juist ruimtelijker geworden.’ De voor deze tentoonstelling zelf gekozen begrenzing is die van het tekenen. Eerder werkte hij als multidiciplinair kunstenaar vooral met collages, met verf en video. ’Door mijzelf te dwingen tot deze beperking wilde ik mijn verbeelding maximaliseren en is mijn werk vrijer geworden. Het toont waar ik sterker ben dan mijzelf.’ Het werk visualiseert zo de kunstenaar die zijn eigen weg kiest en voortdurend schakelt tussen bewustzijn en onderbewustzijn. Welke keuzes overheersen uiteindelijk op papier? En waar is het individuele stuk nog zichtbaar binnen het grotere geheel? Welk onderdeel was sterker? Het idioom van tekenen toont hij in vele facetten.

De 134 ingelijste werken zijn nauwsluitend op en naast elkaar geplaatst, zodat het beeldwanden vormen die de bezoeker volledig omringen. De reflecties van het glas zorgen dat het werk tot in het oneindige weerspiegelt.

Michael Tedja,  Negeren series 81832 3-62 2016, foto door Tom Haartsen.jpgMichael Tedja,  Negeren series 81832 6-135 2016, foto door Tom Haartsen.jpg

De Briljante Man en The Holarium

Deze reeks grootformaat tekeningen zijn gemaakt parallel aan het schrijven van Michael’s roman De Briljante Man die onlangs verscheen bij de Utrechtse uitgeverij IJzer. Briljante Man laat met eenzelfde energie en scheppingsdrang als in de tekeningen thema’s opborrelen. Een greep: racisme, kunst, kunstenaarschap, schrijverschap, maatschappelijke chaos. Dit alles in een experimentele, hoogst oorspronkelijke en associatieve stijl. In de tentoonstelling is het originele handgeschreven manuscript te zien. Ook is het unieke 70 kilo wegende origineel van de beeldroman The Holarium – Negeren Series 818:32 te zien. Daarin zijn de tekeningen gebundeld. Deze publicatie, die werd uitgegeven door Sternberg Press, werd omschreven als: wars van identiteitspolitiek waarmee kunstenaars vanuit hun culturele achtergrond –Tedja heeft Surinaamse roots– kunnen worden geduid. Michael Tedja’s tentoonstelling .Hypersubjective. levert daarmee een ongebruikelijke bijdrage aan dit actuele debat. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 14 oktober 2018 in het Centraal Museum Utrecht. Daarna zijn er tot en met 18 november tekeningen van Michael Tedja te zien in de tentoonstelling The Line Up. In deze tentoonstelling staat het tekenen als handeling centraal en zijn diverse gerenommeerde tekenaars aan aanstormende talenten te bewonderen, onder gastcuratorschap van Robbie Cornelissen.

Michael Tedja

Michael Tedja is een toonaangevende Nederlandse schilder en schrijver die met schilderijen, tekeningen en installaties al 25 jaar meedraait in de Nederlandse kunstwereld. Zijn werk verhoudt zich op een eigenzinnig manier tot het circuleren en receyclen van beelden waarbij hij steeds weer nieuwe contexten zoekt om de betekenis ongrijpbaar te houden. Zijn werk is expressief en talig vol verwijzingen naar kunstenaars en met autobiografische elementen, waarbij een abstracte en figuratieve beeldtaal elkaar voortdurend aanvullen. Michael Tedja geeft les aan de Rietveld Academie en exposeert eens in de vijf jaar, laatstelijk in het CoBrA Museum.