In 1954 waren 64 werken van 31 grootmeesters van de schilderkunst te zien in het Centraal Museum. De schilderijen waren afkomstig van Museu de Arte de São Paulo. Enkele namen: Cézanne, Degas, Gaugain, Goya, Hals, Holbein, Manet, Mantegna, Memling, Modigliani, Picasso, Rembrandt, Renoir, Titiaan, Toulouse-Lautrec, Van Dijck, Van Gogh en Velazquez.

Het Utrechts Nieuwsblad van 5 maart 1954 schreef over de expositie: "Parijs en Londen hebben letterlijk moeten smeken om deze tentoonstelling van kunstschatten uit Sao Paulo’s “Museu de Arte”, die door een ongemeen gelukkig toeval thans gedurende acht weken zal te zien zijn in Utrecht’s Centraal Museum. Wat hier in negen zalen is ondergebracht omvat vierenzestig ongelooflijk prachtige meesterwerken uit een bijna vijf eeuwen omspannende periode der schilderkunst, die reikt van Mantegna tot Modigliani, om de directrice van ons Centraal Museum te citeren. Het hier geëxposeerde omvat bijna een derde van het bezit van het nog jeugdige museum, dat in 1947 geboren werd uit het initiatief van een der grootste hedendaagse kunstverzamelaars, de Braziliaanse senator (…) Assis Chateaubriand. (...) Niemand, die de schilderkunst een warm hart toedraagt mag een bezoek aan deze wonderschone collectie verzuimen!"

Het getoonde werd in twee afzonderlijke artikelen besproken door Jan Juffermans sr., de kunstcriticus van het Utrechts Nieuwsblad.

Jan Engelman in De Tijd van 13 maart 1954: "(…) het geheel van de collectie is zó rijk en zó boeiend, dat men gerust kan zeggen, dat de Brazilianen, deze schilderijen ziende, leven in het hart van de Europese cultuur, van de Renaissance af tot aan de eerste wereldoorlog. De gulheid van hun gebaar, om ons nog eens mee te laten genieten van datgene wat zij van ons afgescheurd hebben, dient gewaardeerd."

De collectie was voor 25 miljoen gulden verzekerd, te vergelijken met 85,5 miljoen euro in 2014. De tentoonstelling Caravaggio en de Nederlanden (1952) was 'slechts' voor 5 miljoen gulden verzekerd.

De tentoonstelling trok veel publiek, zodat besloten werd om het museum niet alleen op dinsdag- en donderdagavond open te stellen, wat indertijd gebruikelijk was, maar ook op woensdagavond. Uiteindelijk werden er 29.102 bezoekers geteld, zo'n 45% van alle tentoonstellingsbezoekers in 1954. Er werden 57 rondleidingen gegeven voor in totaal 1.558 mensen.

Documentatie

  • Meesterwerken uit São Paulo, [voorrede door M. Elisabeth Houtzager ; inleiding door P.M. Bardi], Centraal Museum (Utrecht, 1954), 39 p.

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.4D35FAB5-FF47-42DF-8E57-764E49EFFA67

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!