Ballasttuin Liverpool

Alves reflecteert in haar werk vaak op de nog altijd voortdurende gevolgen van de Portugese kolonisatie van haar geboorteland Brazilie.
Haar ballasttuinen zijn een symbool voor ontworteling en vormen een herinnering aan de historische (gedwongen) migratie van mensen en planten.

Foto: Seeds of Change: Liverpool, 2004.