Voor zover bekend is de schoorsteenfries die in januari 1968 kunstwerk van de maand was, slechts bij twee andere gelegenheden getoond: een keer in 1974 bij een tentoonstelling over het leven in de late middeleeuwen, en twintig jaar later over Utrechtse beeldhouwkunst uit middeleeuwen en renaissance. De fries is afkomstig uit een zogeheten klaustraal huis, een pand dat door een kanunnik (in dit geval van de toenmalige Kapittelkerk van Sinte Marie) was gekocht, en moet rond 1500/1510 gemaakt zijn.

De fries is een van de fraaiste exemplaren die uit de Utrechtse laatgotiek is overgebleven. Het vertoont de in Utrecht gebruikelijke schikking van drie medaillons, gevat in vrij gecompliceerd traceerwerk (stenen versiering). Het middelste medaillon laat het Christuskind zien met zijn moeder Maria en haar moeder Anna, ook bekend als St. Anna te Drieën. Maria draagt haar hoofddoek naar achteren over de kruin, een Utrechtse drachtkenmerk. In het linker medaillon houdt een hurkende man het geslachtswapen van de familie Drolshagen uit Munster vast. We weten dat het huis in de periode 1559-1581 bewoond werd door Johannis Drolshagen; hij was de baas van een kloosterschool. Het derde medaillon bevat een tot nu toe onbekend wapen.

Verder komen in het traceerwerk tweemaal de letters L en A voor, verbonden door geknoopte (huwelijks?)banden.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentatie

  • Kunstwerk van de maand januari 1968, Centraal Museum (Utrecht, 1968)

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.CCD7E676-30A2-4B0E-847F-E61C53BCC38E

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!