In "De aanbidding van Christus", een werk van Jacob Cornelisz. van Oostsanen (geboren tussen 1472 en 1477, gestorven in 1533), zijn alle trekken van de laat-middeleeuwse schilderkunst in de Noordelijke Nederlanden terug te vinden: de hiërarchische en symmetrische opbouw zowel van de stal en het landschap als van de schikking van de figuren en figuurgroepen; het niet of niet consequent toepassen van de natuurlijke regels van het perspectief (die op dat ogenblik in Italië al gemeengoed waren geworden); de hoofdpersonen, Maria en Jozef, hier voorgesteld als jonge man zonder baard, die een centrale plaats innemen en opvallend groter zijn voorgesteld dan de andere figuren op het tweede plan; onwerkelijke ruimteverhoudingen; een zinnebeeldige kleurgeving; de angst voor lege plekken, die eigen was aan de laat-gotiek in onze streken; en vooral de combinatie van gebeurtenissen die zich in de tijd na elkaar hebben afgespeeld.

Het doek werd in 1938 uit een particuliere Engelse verzameling door kunsthandel Koetsier gekocht bij een veiling, en doorverkocht aan de kunsthandel D. Katz. Het werk kwam in 1941 in Duitsland terecht, en werd na de oorlog ondergebracht in de collectie van de Dienst voor ’s Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, die het in 1948 in bruikleen gaf aan het Centraal Museum.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentatie

  • Kunstwerk van de maand december 1968, Centraal Museum (Utrecht, 1968)

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.1CEE7C71-4908-4029-9624-BE8096E0EC29

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!