Nicolaas Verhaer (ca 1685-1750) is een van de bekendste Utrechtse zilversmeden uit de eerste helft van de 18e eeuw. Het Centraal Museum bezit 29 stukken van hem, waaronder het zilveren beeld van de heilige Jozef met het Christuskind, dat in december 1966 kunstwerk van de maand was. De heilige is hier geen gebogen grijsaard, maar een forse, waardige man die zorgzaam neerziet op zijn kind dat hij op de arm draagt. Uit de toelichting: "Het gaat de meester vooral om de geronde plastiek der koppen, de onpatetische innigheid van houding en gelaatsuitdrukking, het fraaie drijfwerk, dat aan het zilver tegelijk driedimensionaal beeldende en door het licht-en-schaduwspel schilderachtige effecten ontlokt. Sierlijke drapering en de zich daaronder duidelijk aftekenende anatomie der gestalte laten, kenmerkend Noordnederlands, Verhaer betrekkelijk onverschillig: men vergelijke Zuidnederlandse barokheiligen, wier welgebouwd en slank lichaam mede door zwierige, dynamische gewaadbehandeling opwaarts schijnt te zweven!"

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een of meerdere objecten uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentatie

  • Kunstwerk van de maand december 1966, Centraal Museum (Utrecht, 1966)

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.40AB561F-F296-46CC-8FFC-BBAE62A13843

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!