Kunstwerk van de maand april 1971 was een Kruisdraging van een Noord-Nederlandse meester uit het begin van de 16e eeuw. Bij de religieuze thema's die in de laatmiddeleeuwse kunst werden uitgebeeld, neemt het lijdensverhaal van Christus de eerste plaats in. De uitbeelding van de verschillende stadia in dat verhaal paste ook heel goed in het toenmalig onderwijs van de Rooms-katholieke Kerk: aangezien een groot deel van de mensen niet kon lezen, werd bij het onderwijs veel afbeeldingen gebruikt, waarbij men gemakkelijk een mondelinge uitleg kon geven: een soort "audiovisuele" ondersteuning. De versiering van het kerkgebouw en van het meubilair werd helemaal bij dit onderwijs betrokken.

Het beeld dat in april 1971 werd geëxposeerd, is afkomstig van een altaarkast die in gesneden houten groepjes en op beschilderde vleugels verschillende voorstellingen uit het lijdensverhaal vertoonde. Het is gemaakt vanuit de wens die indertijd gold om het onderwerp zo realistisch mogelijk en zo volledig mogelijk, met veel details uit te beelden. Dit betekende enerzijds een gruwelijke en pijnlijke voorstelling van het lijden, opdat de toeschouwer er des te sterker onder de ondruk van kwam. Anderzijds speelde de gebeurtenissen zich in een bekende, dagelijkse omgeving af om herkenning en personificatie met de lijdende Christus gemakkelijker te maken.

Al deze elementen zijn herkenbaar in het beeld: de pijn van Christus, de droefenis van Maria, de boosaardigheid van de soldaten werden door de onbekende beeldhouwer op een aangrijpende manier tot uitdrukking gebracht.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentatie

  • Kunstwerk van de maand april 1971, Centraal Museum (Utrecht, 1971)

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.9090E703-5099-46B4-8959-B7480D2E2792

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!