In de beelden van Folkert de Jong combineert hij historische gebeurtenissen met hedendaagse politieke en sociale vragen. Deze vier bronzen beelden gaan over het verlangen contact te maken met het verleden via technologie. Eind 19e eeuw probeerde men met de nieuwste uitvindingen, zoals elektriciteit, magnetisme, fotografie en fonografie, te communiceren met de onzichtbare geestenwereld. Hoe mooi zou het zijn als je je overleden oma zou kunnen bellen? Of kunt appen met Karel de Grote of Trijn van Leemput? Maar technologische ontwikkelingen, net zoals Artificial Intelligence nu, roepen ook vragen op. In hoeverre moeten we het leven, de natuur willen beheersen? En hoe staat het met de morele vooruitgang?