018.CENTRAAL MUSEUM-DAVID JABLONOWSKI 2019-PH.GJ.vanROOIJ.jpg

De titel Public Hybrid verwijst niet alleen naar de dubbelzinnigheid in materiaalgebruik – een combinatie van actuele printtechnieken en millennia-oude zwerfkeien - maar ook de dubbelzinnigheid in functie.