"In ons gemeentelijk museum is thans een expositie gearrangeerd van werken onzer Utrechtsche meesters, die in den 17den eeuw in het oude Sticht schilderden. Naast de stukken die de gemeente reeds haar eigendom kan noemen wist de directeur dr. Schuylenburg schilderijen machtig te worden, die in bruikleen werden afgestaan door het Rijksmuseum, het museum te Alkmaar en door de kunsthandels Komter en Douwes alsmede door particulieren en dank zij de goede keuze door de welwillende medewerking vergemakkelijkt, ontstond een zoo fraaie als interessante tentoonstelling, die van de meesterschap der geëxposeerde meesters ten strengste getuigt.

De expositie wordt wel bijzonder verrijkt door een stuk van Melchior d'Hondecoeter, het beroemde “Drijvende veertje” en voorts door het “Dood wild en jachttuig” van Weenix (...)."

Verder werken van Honthorst (De Heilige Familie), Jan Rutgers (van) Niwael, Savery, Willaerts, van Baburen, Moreelse, Cornelis en Herman Saftleven, van Poelenburg en de Heus.

"De aandacht zij er tevens op gevestigd dat de afdeeling topographie, omvattende een serie oud-Utrechtsche platen, is verrijkt met eenige teekeningen van G.W.P. van Dokkum, die eenige onzer monumentale Oude Grachtbruggen in beeld bracht."

Gerrit van Dokkum (1870-1931) was een Utrechtse kunstenaar die onder meer directeur van het Genootschap Kunstliefde was.
De citaten zijn uit het Utrechtsch Nieuwsblad van 20 december 1924. Foutgespelde namen zijn daarbij gecorrigeerd.

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.F867842A-AC72-4239-92F6-06C96E25E1D2

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!