In een intern Jaaroverzicht werd over de Kersttentoonstelling 1971 in het Centraal Museum het volgende aangetekend: "In deze expositie waren een aantal schilderijen, prenten, kerstgroepen, tegels en andere voorwerpen bijeengebracht, die het Kerstgebeuren tot onderwerp hadden. Er zijn twee kerstbomen aangekocht, waarvan er een een plaatsje kreeg in de kreatieve werkplaats en opgetuigd werd door de kinderen, terwijl de andere op de kersttentoonstelling een plaatsje kreeg en compleet met verlichting de sfeer verhoogde. Beide kerstbomen (met wortels) zijn inmiddels in de tuin van het museum ondergebracht, om met de volgende kerst weer dienst te kunnen doen. Behalve met het optuigen van de kerstbomen hebben de jeugdige bezoekers van de werkplaats ook nog een aandeel gehad in de tentoonstelling zelf: in een vitrine waren werkstukken en aan de muren enkele tekeningen aanwezig die t.g.v. Kerstmis door hen gemaakt zijn."