In 1977 werd in het Centraal Museum een grote tentoonstelling over Jan van Scorel (1495-1562) gehouden. Centraal stonden altaarstukken en schilderijen uit omstreeks 1540. Aanleiding voor de tentoonstelling was de spectaculaire vondst van verloren gewaande altaarstukken van Van Scorel. Dankzij een 12 jaar durende speurtocht van J. Guillouet, toenmalig directeur van het Musée de la Chartreuse in Douai, waren ze teruggevonden.

Bovendien was dankzij een nieuwe onderzoeksmethode mogelijk geworden om exact vast te stellen welke gedeelten van de altaarstukken door Jan van Scorel zelf en welke door zijn leerlingen waren vervaardigd. Ook kon met deze nieuwe vorm van reflectografie de hand van enkele van zijn leerlingen geïdentificeerd worden.

De tentoonstelling was rond drie thema's opgebouwd: de altaren van Jan van Scorel vormde het hoofdthema; daarnaast werd aandacht besteed aan het natuurwetenschappelijk onderzoek dat was toegepast bij het onderzoek van diens schilderijen. Het derde thema was de 'uomo universale'. Van Scorel was niet alleen schilder, hij was een typerend voorbeeld van een kunstenaar uit de renaissance: hij organiseerde intochten voor Karel V (1549) en ontwierp er decoraties voor, hij had belangstelling voor archeologie, hij restaureerde het Lam Gods van Van Eyk in Gent, hij musiceerde, dichtte en ondernam waterbouwkundige projecten.

Documentatie

  • Jan van Scorel d'Utrecht : retables et tableaux de son atelier vers 1540 : documents, examen scientifique, [voorwoord van de catalogus door Adeline M. Janssens; bijdragen van Jan Gerrit van Gelder, J. Guillouet [et al.]], Centraal Museum, Musée de la Chartreuse (Douai), 136 p.
  • Jan van Scorel in Utrecht : altaarstukken en schilderijen omstreeks 1540 : documenten, technisch onderzoek, [voorwoord van de catalogus door Adeline M. Janssens; bijdragen van Jan Gerrit van Gelder, J. Guillouet [et al.]], Centraal Museum, Musée de la Chartreuse (Douai), 136 p.
  • Jan van Scorel in Utrecht : altaarstukken en schilderijen omstreeks 1540 : documenten, technisch onderzoek [zaalboekje], Centraal Museum (Utrecht, 1977), [4] p.

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.6C282FC9-2D74-4B82-8720-AD02840435D0

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!