In 1952 was het 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci was geboren. Naar aanleiding van dit feit werd een herdenkingstentoonstelling in het Centraal Museum gehouden. Maar u heeft niets gemist. Het ging om een reizende tentoonstelling die de Unesco had samengesteld van reproducties naar 150 tekeningen van Da Vinci. Naar aanleiding van dit gebeuren schreef De Tijd van 13 december 1952 koeltjes dat de krant afzag van een beschrijving van de expositie. Wel werd in hetzelfde bericht ruim aandacht besteed aan de Utrechtse kunsthandelaar Wiegersma die een kostbaar stuk als geschenk voor het Museum voor Ceramiek in Faënza (Italië) beschikbaar had gesteld. Het museum was tijdens de Tweede Wereldoorlog zo goed als geheel vernield.

Tezelfdertijd kwam het bericht naar buiten dat ene William Garders uit New York claimde in het bezit te zijn van een onbekende Mona Lisa. Da Vinci zou het schilderij twaalf jaar voor hij een tweede versie, die nu in het Louvre te Par\js hangt, geschilderd hebben. Sindsdien is er niets meer van Garders vernomen.

Documentatie

  • Unesco travelling print exhibition : Leonardo da Vinci : exhibition A, Unesco (Paris, [1953]), 20 p

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.64C9DB4C-C4B4-40AB-9BCA-7081A78CDA3E

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!