Veel kunstwerken maken heel wat omzwervingen vóór ze in een museum hun min of meer definitieve plek hebben gekregen. Zo verbleef een van de topstukken van het Centraal Museum, het schilderij Granida en Daifilo (1625) van de schilder Gerard van Honthorst, tot 1746 in de collectie van huis Honselaersdijk te Naaldwijk, een buitenverblijf dat stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647) had laten bouwen en inrichten. Mogelijk is het doek geschilderd in opdracht van de stadhouder. Daarna verhuisde het naar de koninklijke verzameling te Berlijn; in 1927 kwam het doek voor 1.800 gulden terecht in de verzameling van J.J.M. Chabot te Brussel. Vanaf dat moment hing het in bruikleen in het Centraal Museum, dat het schilderij uiteindelijk in mei 1943 samen met zeven werken van andere kunstenaars voor in totaal 16.300 gulden aankocht.

Door die omzwervingen heeft het schilderij veel te lijden gehad, zodat besloten werd tot restauratie. De tentoonstelling in het Centraal Museum, van 28 mei tot en met 3 juli 1988 - het jaar waarin het museum 150 jaar bestond, liet het resultaat van die restauratie zien, waarbij ook inzicht werd gegeven in de voorafgaande research.

Documentatie

  • "Granida en Daifilo" (1625) van Gerard van Honthorst : onderzoek en restauratie, Jos de Meyere ; [verantwoord. Adeline M. Janssens], Centraal Museum (Utrecht, 1988) (40 p.)
  • Centraal Museum Utrecht : 1838-1988, Centraal Museum (Utrecht, 1988) ([20] p.)

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over dit tentoonstelling? Laat het ons weten!