De Belgische kunstschilder en illustrator Frits Van den Berghe (1883-1939) werd bij zijn dood door het Algemeen Handelsblad omschreven als een cerebraal kunstenaar en "een modernen overgevoeligen Hieronymus Bosch". Enkele maanden na zijn overlijden werd al een comité opgericht, "(...) met het doel door het organiseeren van retrospeclieve tentoonstellingen en het uitgeven van werken, gewijd aan het oeuvre van Frits van den Berghe, de gedachtenis van den onlangs te Gent gestorven schilder te eeren."

In 1948 schreef de Belgische kunstpromotor Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967) over zijn landgenoot: "In wetenschappen bijzonder ervaren. Een ziertje alchemist. Een soort uitvinder. Erg ingenomen met technische proefnemeningen, die soms over de schilderkunst heen reiken. Schildert met geestdrift in de zeldzaamste toonschalen. Invallen van automatisme. Voorliefde voor gedempte en smeltende tonen. (...) Heeft niets van een lyrieker."

Werk van Van den Berghe was al eerder in het Centraal Museum te zien geweest, in 1966 bij een tentoonstelling over Belgische schilderkunst vanaf 1890. De tentoonstelling die in 1984 werd gehouden, sloot aan bij een grote overzichtstentoonstelling in 1983-1984 in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Documentatie

  • Frits van den Berghe, Robert Hoozee, Monique Tahon-Vanroose, Sabine Bown-Taevernier, Museum voor Schone Kunsten, Gent, Gemeentekrediet, 215 p.

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.DC7370CB-815A-4B47-92E1-223DC9788112

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!