Van 15 februari tot en met 28 december 1986 werd in het Centraal Museum een Geordende tentoonstelling gehouden. Het was een educatieve project met als thema orde en regelmaat in de door de mensen gemaakte omgeving. Daarbij werden in het bijzonder de orde en regelmaat behandeld, die voorkomt in de decoratieve kunsten. Denk daarbij aan het metselverband van een muur, de structuur van een tegelvloer, maar meer nog de bloemetjes op het behang, de strepen op de gordijnen en de stippeltjes op het koffieservies. Kortom allerlei versieringen die regelmaat vertonen. Maar regelmaat bestaat slechts bij de gratie van het tegendeel en het onregelmatige kan alleen waargenomen worden in een omgeving waarbinnen zich orde en regelmaat voordoen.

Als doelstelling van het project was gegeven: “de bezoeker/leerling heeft oog voor de mate waarin zijn omgeving geordend (respectievelijk ongeordend) is en onderkent dat er aan die ordening wetmatigheden ten grondslag liggen. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar het verschijnsel ordening in de decoratieve kunst.”

Het project was bedoeld voor alle vormen van onderwijs na de basisschool. Dat is een heel brede doelgroep waarvoor geen pakket op maat te maken is, werd in een toelichtende brief aan de scholen geschreven. Vandaar dat het museum erop rekende dat de betrokken docenten het materiaal dat ter beschikking stond, introduceerden, begeleidden en/of bewerkten, “(…) al naar gelang het niveau en de interesse van uw leerlingen.”

Documentatie

  • [Schoolproject : Een geordende tentoonstelling], Hans Schopping, Ludger Smit, Centraal Museum (Utrecht, 1986), 7 p.
  • Een geordende tentoonstelling, tekst Ludger Smit, Centraal Museum (Utrecht, 1986), 8 p.
  • Een geordende vragentocht bij een geordende tentoonstelling Centraal Museum Utrecht, Centraal Museum (Utrecht, 1986), [...] p.

Collectie in deze tentoonstelling

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.196C1B9C-3761-409A-B233-E17171EA07B6

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze tentoonstelling? Laat het ons weten!