Dorothea Tanning, Nue couchée ,1969-70, Photo ©Tate.jpg

Surrealisme was de vonk die het zelfbewustzijn van de vrouwen ontstak. In de jaren veertig bood de Amerikaanse Dorothea Tanning een fris en kritisch perspectief op de overwegend Europese, mannelijke benadering van het surrealisme. Haar ‘zachte sculpturen’ zijn gemaakt van textiel en pingpongballen en ogen opmerkelijk hedendaags.