Merwede Utrecht, collage buurtplein..jpg

Nu zijn wij aan de beurt. Wat kunnen wij doen om Utrecht gezonder en veiliger te maken, thuis, in de wijk en in de stad als geheel? En wat moet er gebeuren op landelijk niveau of op wereldschaal?

Beeld: BURA urbanism en OKRA landschapsarchitecten