Pieter de Hoochm Binnenhuis met moeder en kind, 1665-1668, Amsterdam Museum.jpg

Vanaf de 15de eeuw stonden de ‘Nederlanders’ bekend om hun schoonmaakwoede. Ramen, vloeren, gangen en keukens werden voortdurend geschrobd en gepoetst. 
Schone lijven, kleren en huizen verwezen volgens hun christelijke opvatting naar beschaving, eer en deugdzaamheid.

Pieter de Hooch, Binnenhuis met moeder en kind, ca. 1665-1668, Amsterdam Museum.