Anoniem, De geboorte van Maria, 1520. Bruikleen Mauritshuis.jpg

Al vanaf de late middeleeuwen waren er veel verschillende zorgverleners in de stad. Voor de rijken waren er de universitair geschoolde doctores medicinae

(Vroed)vrouwen speelden een cruciale rol in de zorg. Vanaf de 15de eeuw werden de vrouwen steeds meer door mannen verdrongen.

Anoniem, De geboorte van Maria, 1520, Mauritshuis