Paradise_Kruyder.jpg

De tuin als een microkosmos, als een spiegel van de wereld, komt voort uit een eeuwenlange traditie. In verschillende culturen en religies wordt de tuin geassocieerd met een harmonieus en besloten toevluchtsoord. 

Denk maar aan de tuin van Eden, die gezien wordt als het eerste paradijs.

De Botanische Revolutie maakt de overeenkomst tussen kunst uit heden en verleden zichtbaar en verklaart de hedendaagse kunstopvatting over tuin en natuur.

Herman Justus Kruyder, Het Paradijs, 1914